Archiefdoorlichtingen

Music 1010702 1920

Muziek- en podiumorganisaties die meerjarig gesubsidieerd worden binnen het Kunstendecreet, moeten rekening houden met de zes richtlijnen voor verplichte archiefzorg. Als leidraad verwijst de Vlaamse overheid hiervoor door naar de website TRACKS. Omdat veel organisaties botsten op vragen bij het uitvoeren daarvan, werkten CEMPER en meemoo een archiefdoorlichtingstraject uit. 

Een van de eerste mogelijke acties is het opmaken van een inventaris en het detecteren van verbeterpunten. Organisaties die deelnemen aan een archiefdoorlichtingstraject, worden hier door CEMPER en meemoo in begeleid. Zij zijn dus alvast goed voorbereid om deze subsidiëringsvoorwaarde in de praktijk te brengen.

Aanpak van een archiefdoorlichting

De richtlijnen voor verplichte archiefzorg, vormen de basis van een groepstraject van een aantal maanden. Het opzet is dat de deelnemende muziek- en podiumkunstenorganisaties evalueren hoe zij omgaan met de richtlijnen, met behulp van een vragenlijst. Op basis van deze evaluatie worden acties en prioriteiten bepaald. Het grote voordeel van een gemeenschappelijk traject is dat kunstenaars en kunstenorganisaties ervaringen kunnen uitwisselen en zich kunnen herkennen in de uitdagingen waarmee collega’s kampen. Door vanuit de praktijk naar de theorie te gaan en het traject te spreiden in de tijd, met vier deadlines met tussentijdse feedback en een opvolging van de resultaten na zes maanden, oogstten we meer resultaat en bewustwording van het belang van archiefzorg in een sector als geheel.

Het archiefdoorlichtingstraject bestaat uit de volgende stappen:

  • een voorbereidende opdracht voor de organisaties;
  • startbijeenkomst;
  • evaluatie van de eigen werking met behulp van een vragenlijst;
  • plaatsbezoeken bij de organisaties door CEMPER en meemoo;
  • afsluitende bijeenkomst en opvolging.

Ook in Nederland

Door deelname en ervaringen in 2017 kreeg DEN (Nederlands kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector) inzicht in het archiefdoorlichtingstraject en het werk dat dit met zich meebrengt, en besliste het een dergelijk traject te organiseren voor veertien podiumkunstinstellingen. Over deze ervaring schreef Marcus Cohen (DEN) een blogartikel. De vragenlijst en de methode die CEMPER en meemoo ontwikkelden, vormen hiervoor de basis. CEMPER en meemoo verleenden advies over de organisatie van het traject. 

Meer informatie over het Nederlandse traject vind je op de website van DEN.

Directeur Mariet Calsius Mail Mariet Calsius
Zorg & bewaring Elias Feys Mail Elias Feys

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen