Archiefdoorlichtingen

Music 1010702 1920

Muziek- en podiumorganisaties die meerjarig gesubsidieerd worden binnen het Kunstendecreet, moeten rekening houden met de zes richtlijnen voor verplichte archiefzorg. Als leidraad verwijst de Vlaamse overheid hiervoor door naar de website TRACKS. Omdat veel organisaties botsten op vragen bij het uitvoeren daarvan, werkten CEMPER en meemoo een archiefdoorlichtingstraject uit. 

Eén van de eerste mogelijke acties is het opmaken van een inventaris en het detecteren van verbeterpunten. Organisaties die deelnemen aan een archiefdoorlichtingstraject, worden hier door CEMPER en meemoo in begeleid. Zij zijn dus alvast goed voorbereid om deze subsidiëringsvoorwaarde in de praktijk te brengen.

Aanpak van een archiefdoorlichting

De zeven richtlijnen voor verplichte archiefzorg, vormen de basis van een groepstraject van een aantal maanden. Het opzet is dat de deelnemende muziek- en podiumkunstenorganisaties evalueren hoe zij omgaan met de richtlijnen, met behulp van een vragenlijst. Op basis van deze evaluatie worden acties en prioriteiten bepaald. Het grote voordeel van een gemeenschappelijk traject is dat kunstenaars en kunstenorganisaties ervaringen kunnen uitwisselen en zich kunnen herkennen in de uitdagingen waarmee collega’s kampen. Door vanuit de praktijk naar de theorie te gaan en het traject te spreiden in de tijd, met vier deadlines met tussentijdse feedback en een opvolging van de resultaten na zes maanden, oogstten we meer resultaat en bewustwording van het belang van archiefzorg in een sector als geheel.

Het archiefdoorlichtingstraject bestaat uit de volgende stappen:

  • een voorbereidende opdracht voor de organisaties
  • startbijeenkomst
  • evaluatie van de eigen werking met behulp van een vragenlijst
  • plaatsbezoeken bij de organisaties door CEMPER en meemoo
  • afsluitende bijeenkomst en opvolging.

Deelnemers van het huidige traject zijn Alamire Foundation, Cohort, De Centrale, Oxalys, Festival van Vlaanderen Mechelen en Sfinx Festival.

Historiek

In 2015 – 2016 organiseerden CEMPER (toen nog het Firmament) en meemoo (toen nog PACKED) het eerste archiefdoorlichtingstraject met CAMPO, Needcompany, deSingel, Toneelhuis en ARSENAAL/LAZARUS (toen nog t Arsenaal). Het tweede traject liep in 2017 met Compagnie Cecilia, Theater Antigone, Walpurgis, Theater Zuidpool en wpZimmer. Aan het derde traject, in 2017 – 2018, namen deel: Voetvolk, KVS, Het Nieuwstedelijk en Theater Utrecht. Ook onze collega’s van DEN, het Nederlandse kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector, namen aan het derde traject deel met het oog op een toekomstig archiefdoorlichtingstraject in Nederland.

Ook in Nederland

Door deelname en ervaringen in 2017 kreeg DEN (Nederlands kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector) inzicht in het archiefdoorlichtingstraject en het werk dat dit met zich meebrengt, en besliste het een dergelijk traject te organiseren voor veertien podiumkunstinstellingen. Over deze ervaring schreef Marcus Cohen (DEN) een blogartikel. De vragenlijst en de methode die CEMPER en meemoo ontwikkelden, vormen hiervoor de basis. CEMPER en meemoo verleenden advies over de organisatie van het traject. 

Het Nederlandse traject vindt twee keer plaats in 2020. De eerste editie begint in het voorjaar en de tweede in het najaar. De exacte planning van de twee edities wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. In februari begon DEN met het werven van deelnemers. Daarbij zoeken ze actief naar een diversiteit aan podiumkunstinstellingen: van festivals, presentatieplekken en gezelschappen tot jonge makers, binnen het veld van theater, dans, performance en muziek. 

Meer informatie over het Nederlandse traject vind je op de website van DEN.

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen