Vacature beroepsinlevingsstage (BIS) Jazzerfgoed in kaart gebracht

CEMPER werft aan 72dpi

Ben je een schoolverlater of werkzoekende, een werknemer of zelfstandige die zich wil heroriënteren, een buitenlander die in België mag werken? Wil je door middel van een betaalde stage je vaardigheden aanscherpen en nieuwe competenties verwerven op de werkvloer? Zoek je een springplank naar vast werk in de sector? Ben je bovendien gebeten door jazz en erfgoed? Dan is deze beroepsinlevingsstage (BIS) bij CEMPER – Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed – iets voor jou!

Het project

Er bestaat voor het jazzerfgoed geen centrale bewaarinstelling in Vlaanderen of Brussel. Collecties en archieven worden daarentegen door diverse spelers bewaard en beheerd: collectiebeherende instellingen, kunstenorganisaties, privéverzamelaars e.d. Een overzicht op deze veelheid aan bewaarplaatsen’ en hun collecties en archieven is noodzakelijk om een duurzaam erfgoedbeleid uit te bouwen én om dit waardevolle erfgoed beter bekend te maken bij het brede publiek.

Je belangrijkste opdracht bestaat erin om de jazzcollecties en ‑archieven die in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bewaard worden, verder in kaart te helpen brengen. Je legt daarvoor contacten met collectiebeherende instellingen, jazzorganisaties, privéverzamelaars en experten(-onderzoekers). Per collectie of archief verzamel je kwantitatieve en kwalitatieve informatie, onder meer over de inhoud en geschiedenis van het archief/​de collectie en over zijn vormer. Je baseert je hiervoor op de standaarden die gelden in de erfgoedsector (vooral ISAD(G), ISAAR, ISDIAH). Je moet echter op een laagdrempelige manier communiceren welke informatie je nodig hebt; heel wat stakeholders/​doelgroepen zijn namelijk niet vertrouwd met erfgoedterminologie, ‑principes of ‑logica’s. Je past je werkmethode aan de omstandigheden en noden aan. Je verzamelt de informatie via enquêtes, persoonlijke mails, telefonisch of digitaal overleg. Indien nodig ben je ook bereid tot een plaatsbezoek. Je registreert de collecties en archieven in Archiefbank, zodat ze ook vindbaar zijn voor het publiek. Met onze collega digitale toepassingen denk je mee na over alternatieve visualiseringsmogelijkheden van dezelfde gegevens op de website van CEMPER (als onderdeel van het digitale dossier rond jazzerfgoed).

Uit ervaring weten we dat dergelijke lokalisatieprojecten vaak extra informatie of nieuwe vragen en noden van de beheerders naar boven brengen. Het kan bijvoorbeeld gaan om vragen rond inventarisatie/​catalografie, digitalisering, onderzoek, etc. Je hebt hier oor/​oog naar en zoekt in overleg met de collega’s naar geschikte oplossingen.

Je profiel

 • Je hebt een diploma in (manama) Archivistiek: Erfgoed en hedendaags documentbeheer.
 • Je hebt kennis van muziek en muziekgeschiedenis en hebt affiniteit met jazzmuziek.
 • Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling (Nederlands, met een basiskennis Frans en Engels). Je kan je inleven in de verschillende doelgroepen en je kan het vinden met mensen van verschillende leeftijden en achtergronden.
 • Je kan zelfstandig werken, je werk efficiënt inplannen en volgt taken nauwkeurig op.
 • Je kan vlot informatie analyseren, synthetiseren en op een overzichtelijke manier presenteren.
 • Je verwerkt gegevens met oog voor detail en past daarbij de regels en richtlijnen uit de erfgoedsector toe.
 • Je bent leergierig en hebt zin voor initiatief.
 • Je kan je vinden in het erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid (specifiek de rol van de landelijke dienstverleners daarbinnen) en in de werking, doelstellingen en methodes van CEMPER en Archiefbank.
 • Ontvang je een werkloosheids- of inschakelingsuitkering? Of ben je verplicht ingeschreven tijdelijk werkloos? Dan kan je een deel van je uitkering behouden. Voorwaarde hiervoor is dat je een vrijstelling van beschikbaarheid aanvraagt bij VDAB.

Wij bieden

 • Een voltijdse (betaalde) beroepsinlevingsstage voor een periode van zes maanden. De stage start in het najaar van 2021, op een onderling overeen te komen datum.
 • Je werkplek is ons kantoor in Mechelen; deels van thuis uit werken is mogelijk. Je ontvangt een vergoeding woon-werkverkeer (openbaar vervoer en/​of fiets). Indien nodig leg je plaatsbezoeken af (regio Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Je ontvangt een vergoeding voor dienstverplaatsingen.
 • Je wordt professioneel en persoonlijk begeleid en krijgt regelmatig feedback.
 • Je werk levert een belangrijke bijdrage aan de omgang met het erfgoed van muziek, theater en dans, vandaag en in de toekomst.

Solliciteren?

Stuur ten laatste 11 oktober 2021 je curriculum vitae en motivatiebrief naar contact@​cemper.​be met als onderwerp BIS-Jazzerfgoed”. Het is belangrijk dat je in deze brief duidelijk maakt wat jouw verwachtingen zijn van de stage, welke relevante expertise en kennis je al bezit, wat jouw vaardigheden zijn en hoe deze stage past in jouw loopbaanontwikkeling.

Op basis van deze motivatie en het curriculum vitae maken we een selectie. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek, dat zal plaatsvinden op 21 oktober 2021, in onze kantoren in Mechelen.

Je persoonsgegevens worden enkel verwerkt ten behoeve van deze sollicitatieprocedure.

Heb je vragen over deze vacature? Contacteer heidi.​moyson@​cemper.​be


Deze vacature werd ingevuld door Arnout Standaert.

Er is momenteel nog een vacature voor de BIS-stage​“Podiumkunstenarchieven in Archiefbank” bij CEMPER.

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen