Topstuk voorgesteld: Symphonia [...] van Hildegard von Bingen

01-02-2010

De Maurits Sabbebibliotheek van de KU Leuven bewaart een twaalfde-eeuws handschrift met muziek van Hildegard von Bingen. De codex telt 58 composities in zwarte en rode inkt op perkamenten folio’s die in de 18de eeuw van een kalfslederen band werden voorzien. Het handschrift is afkomstig van de voormalige Benedictijnerabdij van Villers en kwam daarna terecht in de abdij van Affligem en tenslotte in de Sint-Pieter en Paulusabdij van Dendermonde. Die instelling gaf het in langdurige bruikleen aan de Maurits Sabbebibliotheek, waar het in optimale omstandigheden bewaard kan worden. De codex werd intussen gedigitaliseerd en is raadpleegbaar op de IDEM-databank.

Hildegard von Bingen, abdis, schrijfster en mystica leefde van 1098 tot 1179 en is een van de toonaangevende vrouwelijke componisten uit de Middeleeuwen. Haar Symphonia Harmoniae Caelestium Revelationum geldt als een meesterwerk binnen de West-Europese muziekgeschiedenis. Het betreft een geheel van gezangen op Latijnse teksten, genoteerd in Duitse neumen. Het handschrift is een unicum, behoort tot het werelderfgoed en vertegenwoordigt de oudste bron van deze Symphonia.

De Symphonia’ van Hildegard van Bingen | © KU Leuven, Rob Stevens
01-02-2010

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen