Topstuk voorgesteld: Graduale van Sint-Truiden

01-09-2010

Het graduale uit de benediktijnerabdij van Sint-Truiden kwam tot stand onder abt Joris Sarens (abt van 1533 tot 1558). De auteurs van het handschrift op perkamenten drager zijn Dirk van Breedzip (prior van de abdij) en twee anonieme miniaturisten. Het handschrift wordt gedateerd rond 1540 – 1542 en vormt een ijkpunt voor de miniatuurkunst en de invloed van de renaissance op boekversiering. 

Op muziekhistorisch vlak zijn vooral de propriumgezangen voor lokale heiligen (onder andere voor de Sint-Trudo) van belang. Verder vormt het handschrift een unieke toegang tot het muzikale en liturgische leven in de abdij. Naast dit graduale is onder dezelfde abt ook het Spel van Sint-Trudo geschreven door de Leuvense Christiaan Fastraets. Het lijkt te wijzen op een bijzondere en hernieuwde aandacht voor de heiligenverering.

Fragment uit het graduale, folio 234 recto | Uit de Collectie Oude Drukken en Handschriften van Bibliotheek Hasselt Limburg

Het graduale behoort tot de Collectie Oude Drukken en Handschriften’ die samen met de Collectie Limburgensia’ en de Cultuurhistorische Collectie’ bewaard wordt in Bibliotheek Hasselt Limburg. Het graduale werd gedigitaliseerd en is online beschikbaar.

01-09-2010

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen