Terugblikken op 20 jaar Theater Aan Zee met een online tentoonstelling

Schermopname 27

Naar aanleiding van de twintigste editie van Theater Aan Zee (TAZ) in 2016 wilde het Oostendse theaterfestival terugblikken op haar geschiedenis Met ErTAZeens zetten ze in op een online tentoonstelling die de bezoeker via verschillende invalshoeken een parcours laat afleggen doorheen 20 jaar TAZ. In dit verslag van TRACKS lees je hoe TAZ aan de slag ging.

Status

 • Voorbereidingen: in kaart brengen, centraliseren en inventariseren met de hulp van vrijwilligers (voorjaar 2014 – februari 2015)
 • Aanvraag van een projectsubsidie als ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject (januari — februari 2015)
 • Ontwikkelen van een digitale tentoonstelling met MOVIO (november 2015 – mei 2016)
 • Lancering van de digitale tentoonstelling ErTAZeens (juni 2016)

Probleemstelling

Voor de twintigste editie van TAZ (2016) wilde het festival haar geschiedenis vertellen en zichtbaar maken. De eerste stappen waren: het archief in kaart brengen, te centraliseren en inventariseren op stukniveau (dus: stuk per stuk), samen met enthousiaste vrijwilligers. Dit traject werd begeleid door Het Firmament (nu CEMPER). Met een werkgroep bestaande uit toenmalige TAZ-medewerkers, ex-TAZ programmatoren, ex-TAZ laureaten en een aantal projectpartners werd bepaald welk archiefmateriaal waardevol is om te bewaren en te tonen aan een breed publiek. Met een online, digitale tentoonstelling wil het festival haar verleden toegankelijk maken voor het brede publiek, maar ook voor onderzoekers, medewerkers, studenten, journalisten en de kunsten- en erfgoedsector. In dit verslag van TRACKS lees je hoe dit project werd uitgewerkt. 

Methode en resultaten

Lees alles over de aanpak van Theater Aan Zee en de concrete uitwerking van de online tentoonstelling ErTAZeens op de website TRACKS en surf naar ertazeens​.be om het resultaat te bewonderen!

  Stel een vraag

  Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
  CEMPER vzw
  Onder-Den-Toren 12
  B‑2800 Mechelen
  O. nr. 0683 772 202
  RPR Mechelen