Home Nieuws Terugblikken op 20 jaar Theater Aan Zee met een o…

Terugblikken op 20 jaar Theater Aan Zee met een online tentoonstelling

Naar aanleiding van de twintigste editie van Theater Aan Zee (TAZ) in 2016 wilde het Oostendse theaterfestival terugblikken op haar geschiedenis. Met ErTAZeens zetten ze in op een online tentoonstelling die de bezoeker via verschillende invalshoeken een parcours laat afleggen doorheen 20 jaar TAZ. In dit verslag van TRACKS lees je hoe TAZ aan de slag ging.

Status

 • Voorbereidingen: in kaart brengen, centraliseren en inventariseren met de hulp van vrijwilligers (voorjaar 2014 – februari 2015).
 • Aanvraag van een projectsubsidie als ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject (januari — februari 2015).
 • Ontwikkelen van een digitale tentoonstelling met MOVIO (november 2015 – mei 2016).
 • Lancering van de digitale tentoonstelling ErTAZeens (juni 2016).

Probleemstelling

Voor de twintigste editie van TAZ (2016) wilde het festival haar geschiedenis vertellen en zichtbaar maken. De eerste stappen waren: het archief in kaart brengen, te centraliseren en inventariseren op stukniveau (dus: stuk per stuk), samen met enthousiaste vrijwilligers. Dit traject werd begeleid door Het Firmament (nu CEMPER). Met een werkgroep bestaande uit toenmalige TAZ-medewerkers, ex-TAZ programmatoren, ex-TAZ laureaten en een aantal projectpartners werd bepaald welk archiefmateriaal waardevol is om te bewaren en te tonen aan een breed publiek. Met een online, digitale tentoonstelling wil het festival haar verleden toegankelijk maken voor het brede publiek, maar ook voor onderzoekers, medewerkers, studenten, journalisten en de kunsten- en erfgoedsector. In dit verslag van TRACKS lees je hoe dit project werd uitgewerkt. 

  Ook interessant

  Kaart van Vlaanderen waarop is aangeduid hoeveel actoren met de term 'choreograaf' in de dataset zitten per provincie. Van hoogste naar laagste concentratie: Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Voor Limburg zijn er geen data.
  29 mei 2024

  Dansactoren in kaart gebracht

  Het afgelopen jaar brachten we dansactoren in kaart. Wat was het doel van dit project? Hoe gingen we te werk? En welke visualisaties konden we aan de…
  Lees meer
  28 mei 2024

  SCAPIN: een LOD-databank voor de podiumkunsten

  AML lanceerde vorig jaar SCAPIN, een databank die gegevens over dans- en theatervoorstellingen bundelt en herbruikbaar maakt. CEMPER sprak met de ini…
  Lees meer
  22 mei 2024

  Topstuk voorgesteld: De Blijde Inkomste van Margareta van York

  Rederijker Anthonis de Roovere schreef een uitvoerig verslag van de gebeurtenissen rond het huwelijk van Margareta van York en Karel de Stoute. In 20…
  Lees meer
  21 mei 2024

  Fietsen & Trompen - De vergeten geschiedenis van velofanfares

  In Vlaanderen is er nog één fietsende fanfare. Ooit was dat anders. In zijn boek Fietsen & Trompen vertelt Geert Vanmaeckelberghe het bijzondere …
  Lees meer