Achter de muziek aan: muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland

02-01-2011

Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland bundelt voor het eerst de voornaamste visies op muzikaal erfgoed en het muzikaal erfgoedbeleid in Vlaanderen en Nederland. De behandelde thema’s omvatten o.m. aspecten van het roerend en immaterieel muzikaal erfgoed, de bewaarplaatsen, ontsluiting, conservatie en valorisatie. Een aanrader voor iedereen die het muzikaal erfgoed ter harte neemt.

Iedereen komt wel eens in contact met de sporen’ van ons muzikaal verleden: als luisteraar of uitvoerder, als verzamelaar, als erfgoedbeheerder of ‑medewerker, als onderzoeker… Maar wat verstaan we precies onder muzikaal erfgoed’ en wat maakt het zo bijzonder? Welke organisaties zijn betrokken bij de zorg voor dit erfgoed? Waarom bewaren we het en hoe pakken we dat aan? En hoe kunnen we het muzikaal erfgoed teruggeven’ aan de samenleving?

In de publicatie Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland geven diverse auteurs een antwoord op al deze vragen. In 34 bijdragen krijgt de lezer een overzicht van de verschillende actuele visies op muzikaal erfgoed en worden overeenkomsten en verschillen tussen Vlaanderen en Nederland in de zorg voor dat erfgoed besproken. Bovendien bundelt het boek in een toegankelijk taal de basisprincipes van de disciplines die het fundament vormen voor een duurzame omgang met muzikaal erfgoed: de archivistiek, museologie, bibliotheekwetenschappen en musicologie. Tegelijk werpt Achter de muziek aan ook een blik op de toekomst om iedereen, van professionele (erfgoed)organisatie tot particuliere liefhebber, te inspireren tot een dynamische omgang met de sporen van ons muzikale verleden.

Dit boek kwam tot stand onder impuls van Resonant (nu CEMPER), in samenwerking met het Nederlands Muziek Instituut.

Achter de muziek aan, een lijvige en rijkelijk geïllustreerde bundel, ambieert zowel een stand van zaken te schetsen als een opstap naar de toekomst te bieden. (…) Het resultaat is een baanbrekende publicatie die door haar interdisciplinariteit en veelzijdigheid — ook fenomonen als dans krijgen een plaats — de bakens voor een dynamische en geïntegreerde benadering van muzikaal erfgoed uitzet. (…) Een uitvoerige begrippenlijst en talrijke verwijzingen naar internationale vakliteratuur en naar websites van gespecialiseerde instanties en databanken maken van Achter de muziek aan een standaardwerk voor iedereen die, beroepsmatig of uit interesse, met muzikaal erfgoed in aanraking komt.
Andreas Stynen in BVNG / ABHC2013

Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland. Uitgeverij Acco, 2010.

02-01-2011

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen