150 jaar Joseph Ryelandt: muzikaal stadsfestival in Brugge

De Brugse componist Joseph Ryelandt werd 150 jaar geleden geboren, en dat vieren de Brugse cultuurhuizen. Zijn muziek werd in binnen- en buitenland gespeeld en ook vandaag staat hij te boek als een van de voornaamste componisten van het Belgische fin de siècle. Dat hij innig met de stad Brugge verbonden is, staat als een paal boven water. Het is niet alleen zijn geboortestad, maar hij woonde er ook, was er directeur van het Conservatorium, stierf er en ligt er begraven. Zowat zijn integrale oeuvre is momenteel in het bezit van de stad en in Brugge is er zelfs een straat en een concertzaal die zijn naam dragen. 

De stad Brugge organiseert daarom een muzikaal stadsfestival van 7 maart tot 7 april, waarin 9 concerten, een tentoonstelling en enkele rondleidingen, wandelingen en voordrachten de rol en de betekenis van deze componist zullen onthullen.

Wij kijken in het bijzonder uit naar de boekvoorstelling Joseph Ryelandt. Een culturele biografie van een romantisch componist in het fin-de-siècle Brugge’ door David Vergauwen op 21 maart in het Concertgebouw in Brugge.

Historicus en musicoloog David Vergauwen werkte vier jaar lang aan een culturele biografie over de Brugse componist Joseph Ryelandt. De Bruggeling was een uitzonderlijk begaafd componist, die zich rond 1900 ontpopte tot een vaandeldrager van de late Romantiek in België. Dit boek evoceert het fin-de-siècle Brugge van Guido Gezelle, Fernand Khnopff en Georges Rodenbach. Joseph Ryelandt wordt aldus een unieke gids in het culturele leven in België en Brugge vanaf het fin-de-siècle tot aan de Tweede Wereldoorlog.

Meer info

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Onder-Den-Toren 12
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen