Archieven

Decorschetsen Opera Ballet Vlaanderen c Het Firmament

Snel naar ...

Nationaal

De culturele archieven van Vlaanderen en Brussel
In Vlaanderen zijn er diverse erkende cultureel-archiefinstellingen actief. Zij verzamelen archieven van instellingen en personen uit het maatschappelijk, politieke en culturele leven. Elk van die archiefinstellingen heeft een aparte focus: die kan politiek-levensbeschouwelijk zijn of zich richten op een bepaald thema.
Archiefbank Vlaanderen
Archiefbank Vlaanderen is een onlinedatabank met gegevens over privé-archieven en privé-erfgoedcollecties in Vlaanderen. Die archieven kunnen behoren aan een persoon (bvb. iemand uit de cultuurwereld), een familie, instelling of organisatie (bvb. een toneel‑, dans- of muziekvereniging). Je kan in Archiefbank Vlaanderen makkelijk opzoeken. Dan vind je een korte omschrijving van het archief en de instelling of plaats waar het archief zich bevindt. Die plaats kan een archiefinstelling zijn, een museum, of een particuliere instelling. Je vindt er geen archiefstukken zelf. Neem zeker een kijkje op Archiefbank Vlaanderen wanneer je naar bronnen zoekt. Archiefbank Vlaanderen groeit nog steeds aan met nieuwe beschrijvingen.
VRT Beeldarchief
Het VRT-archief biedt een brede en een unieke blik op het leven in Vlaanderen gedurende de voorbije 80 jaar. De VRT beschikt over een zeer rijk archief en zorgt ervoor dat recent audiovisueel materiaal, digitaal geproduceerd, meteen wordt beschreven en digitaal wordt opgeslagen. Het VRT-archief is er in de eerste plaats voor de VRT-medewerkers; de mogelijkheden voor particulieren staan beschreven op hun website.
Het Archief
In Het Archief kan je beschrijvingen, trefwoorden en technische gegevens over video- en audiofragmenten uit de Vlaamse cultuur‑, media- en overheidssector doorzoeken. Je kan gericht materiaal zoeken en te weten komen door welke organisatie dit bewaard wordt. Het Archief is een realisatie van VIAA — Vlaams Instituut voor Archivering.

Stel een vraag

Heb je vragen of wil je weten wat CEMPER voor je kan betekenen? Laat van je horen!
CEMPER vzw
Zoutwerf 5
B‑2800 Mechelen
O. nr. 0683 772 202
RPR Mechelen