Home Projecten Ontwikkeling van Bronnengids Podium

Ontwikkeling van Bronnengids Podium

2019-2021

Op zoek naar bronnenmateriaal van dans, theater of aanverwante disciplines zoals circus en scenografie? Vind je weg op de Bronnengids Podium.


Onderzoekers die op zoek zijn naar bronnenmateriaal van dans, theater of aanverwante disciplines zoals circus en scenografie, ervaren verschillende drempels. Een vaak gehoord probleem is dat het bronnenmateriaal bewaard en ontsloten wordt in een veelheid aan instellingen, websites, databanken en online platformen, die bovendien elk vanuit een eigen logica werken. 

Navigeren door die veelheid en verscheidenheid en uitpluizen wát precies wáár wordt bewaard, vraagt relatief veel (soms: té veel) onderzoekstijd. En dat is jammer. 

Om die reden ontwikkelden we, in samenwerking met Kunstenpunt, de Bronnengids Podium. Met deze website helpen we onderzoekers door hen wegwijzers aan te bieden voor een succesvolle bronnenzoektocht. 

De kern van Bronnengids Podium wordt gevormd door een overzicht van de bewaarplekken die podiumkunstenerfgoed bewaren. Ze omvatten zowel professionele bewaarinstellingen uit de erfgoedsector, als kunsten- en mediaorganisaties. De artikels geven toelichting bij het profiel van de bewaarplek, welk (potentieel) relevant materiaal je er kan vinden en tips over het gebruik van de catalogus. Catalogi met een instellingsoverschrijdende insteek bundelen we apart in de rubriek Collectieve catalogi.

Parallel daaraan biedt de website ook een overzicht van relevante digitale platformen, die bijvoorbeeld online consulteerbare naslagwerken, foto’s of opnames aanbieden, databanken met persoons- of organisatiegegevens, enz. 

Op Bronnengids Podium kan je ook terecht voor meer introducerende of illustratieve artikels. Zo biedt de rubriek Advies artikels die je op een meer algemeen niveau wegwijs maken in de kunst van het zoeken’ (aan de hand van aanbevelingen en stappenplannen) en artikels die specifieke erfgoedtermen verduidelijken (bijvoorbeeld het verschil tussen archief en documentatie). De rubriek Cases en collecties biedt dan weer getuigenissen van onderzoekers hoe zij hun zoektocht hebben aangepakt, en artikels die inzoomen op individuele archieven en collecties of erfgoeditems (exemplarisch).

De inhouden van Bronnengids Podium worden gecreëerd in overleg en samenwerking met de diverse bewaarplekken en met onderzoekers. Regelmatig komen er nieuwe artikels bij. We overwegen daarbij ook om meer informatie op te nemen over buitenlandse bewaarplaatsen en de website in het Engels aan te bieden. Op langere termijn wensen we het profiel van de website ook uit te breiden naar het domein muziek. 

Als gebruiker kan je ook zelf bijdragen aan de website. Op regelmatige plaatsen vind je formulieren waarmee je ons nieuwe inhouden kan bezorgen of kan helpen om bestaande artikels te verbeteren.

Surf naar Bronnengids Podium

bronnengids.be

Projectmedewerkers

Erfgoedregistratie Heidi Moyson Mail Heidi Moyson
Verzamelbeleid, waarderen en onderzoek Staf Vos Mail Staf Vos
Online presenteren Jelke Joosen Mail Jelke Joosen